Jägerova smrt v Josefovì Dolu (20) :6559x

1.1.1927 se zde smrtelnì zranil døevorubec Josef Jäger z Karlova.Událost pøipomíná kovová tabulka na velkém balvanu nedaleko jezu na Kamenici.


foto
4.7.2004
foto
4.7.2004
foto
7.12.2002
foto
2.9.2001
foto
6.5.1995