Brechschmiedova kaplička (86) :4068x

...stojí na místě,kde se v 18.století upsal ďáblu Andreas Kunze,zvaný Brechsmied.Ten velice zbohatl obchodem,zvláště pak se lnem(die Breche-trdlice).Po jeho smrti(r.1766)zde dlouho obcházel jeho noční duch.Byl vysvobozen smrtí nevinného dítěte,když na Bukové hoře v "Čertově komoře",kde se údajně Brechsmied scházel s ďáblem,zahynul chlapec dřevorubce.
Kaplička pak byla pravděpodobně postavena při stavbě silnice do Josefova Dolu.


foto
1.7.2006
foto
17.10.2004
foto
17.10.2004
foto
27.4.1997


Odkazy na tento pomníček :