Křížek Ivo Červenky :3518x

Křížek je u žlutě značené cesty od Závor k přehradě na Černé Nise - cca 150 m od křižovatky s modře značenou cestou.


foto
17.9.2014
foto
17.9.2014
foto
23.10.2010
foto
23.10.2010
foto
6.10.2005
foto
6.10.2005