Deckerův pomník :2583x

Pomník stojí u modře značené Staré poutní cesty,a to nedaleko Farské louky.Malíř Karel Decker (1906 - 2003) se narodil ve Frýdlantu, studoval v Jablonci a v Praze.Na čas se usadil v Raspenavě a v okolí maloval Jizerské hory.
Zdroj: J.Stoklasa


foto
9.9.2007
foto
9.9.2007