Marešův pomníček :3255x

Nápis na desce zní:
ZDE TRAGICKY ZAHYNUL
ANTONÍN MAREŠ
15.7.1910 - 10.12.1947
PŘEDURČENÝ OSUD SPLNĚN
ZA SVOU NEOPATRNOST ZAPLATIL
DAŇ NEJVYŠŠÍ - MLADÝ ŽIVOT


foto
4.12.2004
foto
4.12.2004