Effenbergerův k�íž (13) :

Pedchoz  3/4  Nsledujc
Zpt