Stumpeho kĂ„�€šĂ‹�€ˇmen (55) :

Pedchoz  8/8  
Zpt