Stumpeho kĂ„�€šĂ‹�€ˇmen (55) :

Pedchoz  7/8  Nsledujc
Zpt