Stumpeho kĂ„�€šĂ‹�€ˇmen (55) :

Pedchoz  5/8  Nsledujc
Zpt