Stumpeho kĂ„�€šĂ‹�€ˇmen (55) :

Pedchoz  3/8  Nsledujc
Zpt