Stumpeho kĂ„�€šĂ‹�€ˇmen (55) :

Pedchoz  1/8  Nsledujc
Zpt