Lichtenecknerův k�íž (89) :

Pedchoz  7/8  Nsledujc
Zpt