Lichtenecknerův k�íž (89) :

Pedchoz  5/8  Nsledujc
Zpt