Körnerův pamětní kámen na Smrku (104) :

Pedchoz  8/8  
Zpt