Körnerův pamětní kámen na Smrku (104) :

Pedchoz  7/8  Nsledujc
Zpt