Körnerův pamětní kámen na Smrku (104) :

Pedchoz  6/8  Nsledujc
Zpt