Körnerův pamětní kámen na Smrku (104) :

Pedchoz  5/8  Nsledujc
Zpt