Körnerův pamětní kámen na Smrku (104) :

Pedchoz  4/8  Nsledujc
Zpt