Körnerův pamětní kámen na Smrku (104) :

Pedchoz  3/8  Nsledujc
Zpt