Körnerův pamětní kámen na Smrku (104) :

Pedchoz  2/8  Nsledujc
Zpt