Kámen Osvobození v údolí Ztraceného potoka (111) :

Pedchoz  4/4  
Zpt