Körnerův pamětní kámen v Horním Tanvaldu (131) :

Pedchoz  3/3  
Zpt