Dvojk�íž Haba-Hübner :

Pedchoz  3/4  Nsledujc
Zpt