HorkĂ„�€šĂ‚©ho pamĂ„�€šĂ‹�€ˇtka :

Pedchoz  6/6  
Zpt