Žertovní kámen na Beranské cestě :

Pedchoz  2/2  
Zpt