Nápis pod Kateřinským koupalištěm :

Pedchoz  3/3  
Zpt