Nápis pod Kate�inským koupalištěm :

Pedchoz  3/3  
Zpt