Kamenný k�íž nad Bílým Potokem :

Pedchoz  2/2  
Zpt