Effenbergerův k�íž v Old�ichově :

Pedchoz  2/2  
Zpt