Březový kříž na Gross Iseru :

Pedchoz  2/3  Nsledujc
Zpt